Történetünk

Az iskolákban folyó egészségfejlesztő, illetve  prevenciós oktatást a 90-es évek vége felé kezdtük meg.

Munkatársaink kezdetben a Timóteus Társaság által tartott képzéseken vettek részt és a FÉK – Fiatalok az Élet Küszöbén programjukat alapul véve dolgoztuk ki a Boldogságkeresők prevenciós ifjúságsegítő programunkat. 

A célunk ezzel az volt, hogy a gyermek és ifjúság védelmét segíthessük oktatással, neveléssel, kiadványok készítésével, hangzó anyagok felvételével.

Az a meggyőződésünk, hogy a gyermekek és fiatalok műveltségének elősegítése, nevelése, a keresztény értékrend átadása
meg tudja változtatni a gondolkodásukat, életfelfogásukat, végső soron a jövőjüket.

Különösen fontossá vált ez a fajta felvilágosító, jellemfejlesztő és lélekmentő munka, mivel a családok szerepe gyengülőben van, ugyanakkor erős, boldog családok nélkül nincs társadalom. A munkánkhoz különböző eszközöket, formákat használunk, úgymint az iskolai foglalkozások, képzések, előadások, könyvek, CD-k, ismeretterjesztő , oktatási segédanyagok, eszközök készítése és kiadása.

Az ifjúsági egészségnevelés általános iskolákban és középiskolai osztályokban, évfolyamokban csoportos foglalkozás keretében történik. Olyan ismereteket adunk át, amelyek nélkülözhetetlenek a felnőtté válásban.

2005-től a Boldogságkeresők program néven kialakítottunk egy tematikát  a fiatalokat legjobban érdeklő témákra építve. Igényekhez és lehetőségekhez mérten folyamatosan dolgozzuk ki és fejlesztjük tovább a témaköröket úgy, hogy alkalmas lehessen osztályfőnöki órákon, egészség napokon, ifjúsági programokon való bemutatásra.

Magyarország általános és közép iskoláiban több tízezer Boldogságkeresők oktatási segéd-csomagot juttattunk el a fiatalokhoz. Évente 15-20 iskolában van lehetőségünk órát tartani.

2005 óta sok ezer fiatallal oszthattuk meg interaktív foglalkozásokon ezeket az életet formáló, helyre állító üzeneteket. Képzéseket is tartunk, hogy további önkéntesek csatlakozzanak hozzánk. Felkészült előadók segítségével tartjuk az óráinkat, bevonva olyan fiatalokat is, akik egy adott témakörben személyes tapasztalataik és győzelmeik megosztásával is segítik az ifjúságot megbirkózni a személyes élethelyzetükkel. 

VÁRJUK A MEGKERESÉSEKET!

A kihívás nagy, de hisszük, hogy van megoldás. Az igazi csodák kicsiben kezdődnek el.
A programunk megvalósítható osztályfőnöki órák, egészségnapok keretében és az egyéni kéréseket is örömmel fogadjuk.